<--

6. rujna 2003. Melodije Kvarnera, Rijeka
pratile smo Marija Battifiacu u pjesmi NoniŠeva pasara
1. nagrada publike

-->povijest-tekst

povijest-slike