MARTINA LUČIĆ rođ. SUŠANJ
2. sopran


Rođena sam 3. kolovoza 1974. godine. Završila sam pravo i sada radim u javnobilježničkom uredu. Udana sam za Gorana Lučića, člana muške klape «Kastav». Pjevam u klapi već devet godina. Poznata sam po uzrečici: «ma nan je lepo!»