SAŠA MATOVINA, bariton

umjetnički voditelj ženske i muške klape Kastav

 

Saša Matovina

GODIŠTE: 1968.
ČLAN KLAPE OD: 1994.

BIOGRAFIJA

Rođen 19. studenog 1970. godine u Berlinu – SR Njemačka. Glazbom se intenzivnije počinje baviti 1993. godine kada upisuje Glazbenu školu Ivana Matetića-Ronjgova u Rijeci koju završava 1999. godine maturirajući solo-pjevanje u klasi prof. Margarete Togunjac. Iste godine upisuje Muzičku akademiju u Zagrebu na kojoj diplomira solo pjevanje u lipnju 2003. godine u klasi prof. Zdenke Žabčić-Hesky. Inače je od 1994. godine stalni član opernog zbora ansambla Opere HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, no pored angažmana u zboru tumači i manje solističke uloge. Tako je do sada vrlo uspješno nastupio u ulogama Giuseppea, Barona i Doktora u Verdijevoj operi La Traviata, zatim u ulozi Giuccia u Puccinijevoj operi Gianni Schicchi, u ulozi Le Dancairea u Bizetovoj operi Carmen, u ulozi Fiorella u Rossinijevom Seviljskom brijaču, u ulozi Tomakejeva u musicalu Jalta, Jalta Alfija Kabilja, u ulozi Nikole u Zajčevoj opereti Momci na brod, u ulozi Spolette u Puccinijevoj operi Tosca te u ulozi Jurice u dječjoj operi Pčelica Maja Brune Bjelinskog.

 

Godine 2002. je u HNK Ivana pl. Zajca bio angažiran i kao zborovođa pomoćnog zbora (ženska i muška klapa Kastav), koji nastupa kao scenska glazba u opernoj jednočinki Cavalleria rusticana Pietra Mascagnia. Pored solističkih angažmana u matičnoj kući, posljednjih godina održao je i niz solističkih recitala i koncerata od kojih je svakako najznačajniji koncert Canciones posvećen španjolskoj glazbi s kojim je u rujnu 2009. godine gostovao u Meksiku. Od 1994. godine je umjetnički voditelj ženske i muške klape Kastav koje su u zemlji i inozemstvu višestruko nagrađivane te bilježe brojna gostovanja diljem svijeta: Austrija, Brazil, Grčka, Italija, Južna Koreja, Mađarska, Malta, Meksiko, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Sjedinjene američke države, Slovenija, Španjolska i Srbija.

ČLANOVI KLAPE "KASTAV"

  • BOJAN
  • DENIS
  • DINO
  • MISLAV
  • ROBERT
  • SANDRO
  • SAŠA
  • ZLATKO
  • ZORAN